Universitas Malikussaleh

Universitas Malikussaleh

Universitas Malikussaleh

Universitas Malikussaleh – Universitas Malikussaleh atau di singkat dengan sebutan UNIMAL merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berada di Reuleuet, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1969 dan sampai saat ini di rektori oleh Prof. Dr. Apridar, M.S.

Baca juga: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Sejarah Singkat Universitas Malikussaleh

Universitas Malikussaleh didirikan dengan mengambil nama besar Raja Kerajaan Samudera Pasai pertama, yang dilandasi pada semangat estafet kepemimpinan dan pembangunan yang telah diletakkannya melalui sifat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya Sultan Malikussaleh. Kerajaan Islam Samudera Pasai dalam sejarah tercatat sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menjadi cikal bakal pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara.

Merupakan pusat Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan ternama yang mewariskan semangat pejuang bagi generasi penerusnya dalam mengembangkan agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang telah menghasilkan Syech (Guru Besar) dan ilmuan lainnya. Sehingga kecemerlangan pemikiran mereka pada saat itu telah memberi dampak besar pada Era Kemakmuran dan Kejayaan (Welfare State) “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur” suatu Negeri Indah, Adil, dan Makmur yang Diridhai Allah SWT.

Sultan Malikussaleh bukan saja telah mampu meletakkan dasar yang kokoh pada masanya, bahkan fundament yang pernah ia tegakkan telah mewarnai watak dan spirit bangsa ini hingga sekarang. Meskipun di daerah Aceh Kerajaan Samudera Pasai telah lenyap dan Malikussaleh juga telah wafat, namun semangat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya masih tetap terukir di sanubari dan menjadi pendorong perjuangan bangsa ini.

Latar belakang sejarah yang dijiwai oleh semangat itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi generasi penerus yang dihasilkan oleh Universitas Malikussaleh. Didukung oleh sumber daya alam yang maha kaya, Universitas Malikussaleh diharapkan mampu memberdayakan sumber daya manusia daerah Aceh Utara khususnya dan Aceh pada umumnya.

 • Visi dan Misi Universitas Malikussaleh
 • Visi Universitas Malikussaleh

“Menuju Universitas berstandar dan kompetitif dalam perkembangan global berbasis kearifan lokal ditahun 2020”

Misi Universitas Malikussaleh

> Menyelenggarakan dan mengembangkan perguruan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu;

> Mengembangkan dan menjalankan kegiatan universitas yang mengedepankan prinsip tata kelola universitas yang baik (good university governance) untuk mampu bersaing dalam pendidikan global ;

> Melakukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui ikhtiar untuk mencapai kualitas yang menekankan pada keunggulan akademik dan profesionalitas.

> Menjalankan komitmen yang kokoh terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal, berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan Syariat Islam yang ditempuh melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Fakultas dan Program Studi Universitas Malikussaleh

Fakultas Teknik
 • Jurusan Teknik Sipil (S1)
 • Jurusan Teknik Industri (S1)
 • Jurusan Teknik Kimia (S1)
 • Jurusan Teknik Mesin (S1)
 • Jurusan Teknik Elektro (S1)
 • Program Studi Teknik Arsitektur (S1)
 • Program Studi Teknik Informatika (S1)
 • Program Studi Sistem Informasi (S1)
 • Magister Teknik Sipil (S2)
Fakultas Pertanian
 • Jurusan Agroekoteknologi (S1)
 • Jurusan Agribisnis (S1)
 • Jurusan Budidaya Perairan (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 • DIII Kesekretariatan (D-III)
 • Jurusan Ekonomi Pembangunan (S1)
 • Jurusan Manajemen (S1)
 • Jurusan Akuntansi (S1)
 • Magister Ilmu Manajemen (S2)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 • Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1)
 • Jurusan Ilmu Politik (S1)
 • Jurusan Sosiologi (S1)
 • Jurusan Antropologi (S1)
 • Jurusan Ilmu Komunikasi (S1)
 • Magister Ilmu Administrasi Negara (S2)
Fakultas Hukum
 • Jurusan Ilmu Hukum (S1)
 • Magister Ilmu Hukum (S2)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 • Program Studi Matematika
 • Program Studi Kimia
 • Program Studi Fisika
 • Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia
 • Program Studi Pendidikan Teknik Mesin
Fakultas Kedokteran
 • Program Studi Pendidikan Dokter
 • Program Studi Psikologi

Author: jordan smith